Onderzoeker in de kijker

Philippe Huybrechts

Prof. Dr. Philippe Huybrechts was een van de drie Belgische wetenschappers die recent hebben bijgedragen aan het laatste IPCC-rapport, dat een belangrijke input vormt voor de internationale onderhandelingen om de klimaatverandering aan te pakken. Zijn expertise verkreeg hij als onderzoeker en hoofd van de onderzoeksgroep Fysische Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel. De onderzoeksgroep concentreert zich op ijs en klimaat interacties evenals vulkanologie, geomorfologie en beoordeling van natuurlijke gevaren. Het werk van prof. Huybrechts focust op modelleringsstudies van het gedrag van grote continentale ijskappen en berggletsjers in het verleden en de toekomst. Het overkoepelende doel van deze gedreven onderzoeksgroep is te komen tot een beter begrip van de rol en de dynamiek van landijs in relatie tot het klimaat en de gevolgen daarvan voor het mondiale zeeniveau. Aangezien de stijging van de zeespiegel een bedreiging vormt voor de economie, de ecologie en het bestaan van kustregio's wereldwijd, is dit onderzoek van het grootste belang. De gedrevenheid van de onderzoeksgroep blijkt duidelijk uit hun betrokkenheid bij een verscheidenheid aan projecten. Zo maakt de onderzoeksgroep deel uit van de Copernicus Climate Change Service die beleidsmakers ondersteunt door betrouwbare informatie te verstrekken over de huidige en voorbije toestand van het klimaat, de voorspellingen op seizoensgebonden tijdschaal en de meer waarschijnlijke projecties voor verschillende scenario's van broeikasgasemissies. 

Prof. Huybrechts ontving verschillende prestigieuze onderzoeksbeurzen, waaronder een FWO EOS-project dat fundamentele drijfveren van klimaatvariabiliteit wil blootleggen, en een H2020-beurs met ambitieuze doelstellingen zoals het verschaffen van een beter inzicht in ijskapprocessen en het beoordelen van de maatschappelijke implicaties van de stijging van het zeeniveau. 

Bekijk de projecten en publicaties van Philippe Huybrechts op het FRIS onderzoeksportaal en de pagina van de onderzoeksgroep.

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Vlaamse Onderzoekdiscipline Standaard

DisciplinesOp 9 april 2019 schakelde het FRIS Onderzoeksportaal over van de FRIS onderzoeksdisciplines naar de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard, ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een hiërarchische en semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vervangt de talrijke classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines die de afgelopen jaren in Vlaanderen gehanteerd werden en wordt als standaard door tal van gebruikers (FRIS, FWO, VLIR, …) en stakeholders (universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ...) in Vlaanderen geïmplementeerd. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is uniek omdat deze classificatielijst wereldwijd de meest granulaire classificatie van onderzoeksdisciplines toelaat en bovendien elke discipline voorziet van een definitie die de grenzen van elke discipline semantisch afbakent. Lees meer...

 

Snel en slim zoeken op het FRIS onderzoeksportaal

Deze video van VLAIO legt aan de hand van drie cases uit hoe je snel en efficiënt kunt zoeken op het FRIS Onderzoeksportaal.

Hoe vernieuwend is mijn doctoraatsaanvraag bij een specifieke financierder?

Funding

Wil je een proposal schrijven rond bepaald onderzoek en wil je graag een beurs aanvragen bij het FWO? Wil je zicht krijgen op wat ze reeds financierden in het verleden en of jouw proposal vernieuwend is? Bekijk hier hoe FRIS je kan helpen.

Hoe kan ik een expert vinden voor mijn artikel of interview?

Expert

Via de  expertfinder kan je experten (onderzoekers of onderzoekseenheden) traceren via de boomstructuur van de wetenschappelijke disciplines in Vlaanderen.