Onderzoeksteam in de kijker

Foto onderzoeksteam

Hoe je je emotioneel voelt, lijkt misschien iets dat zich afspeelt in je eigen hoofd. Maar eigenlijk worden je gevoelens in sterke mate bepaald door wat er gebeurt in relatie met anderen. Dit fundamenteel binnenste buiten keren van hoe we kijken naar menselijke emoties, vormt het uitgangspunt van Re-Connect, een IBOF gefinancierd project van KU Leuven onderzoekers Peter Kuppens, Eva Ceulemans, en Batja Mesquita, samen met Joeri Hofmans (VUB) en Lesley Verhofstadt (UGent).

Het project focust op hoe mensen zich emotioneel op elkaar afstemmen en wederzijds beïnvloeden. Het doel is om te achterhalen hoe dit een rol speelt in belangrijke uitkomsten op de levensdomeinen van werk, relaties, en mentale gezondheid. Denk aan de mate waarin complementariteit van emoties kan bijdragen tot een goede synergie op het werk, hoe het mekaar emotioneel begrijpen een sleutelrol speelt in relaties, of hoe het afkeuren van hoe iemands zich voelt een rol kan spelen voor diens mentaal welzijn. Aangezien menselijke relaties anders ingevuld worden over culturen heen, wil het project bovendien onderzoeken in welke mate emotionele interacties tussen mensen anders vorm krijgen in verschillende culturele contexten.

Hoe mensen elkaar emotioneel kunnen beïnvloeden is divers en complex, en bestaande methoden zijn niet in staat om deze complexiteit volledig te vatten. Vandaar voorziet het project tevens in de ontwikkeling van innovatieve methoden, zowel op het vlak van het verzamelen van gegevens in het lab en in het dagelijkse leven, als op het vlak van hoe inzicht te krijgen in deze gegevens aan de hand van nieuwe statistische technieken.   

Het project brengt een kritische massa aan expertise samen op het vlak van onderzoek over emoties, interpersoonlijke relaties, cultuur, en methodologie, en maakt van Vlaanderen een zwaartepunt inzake onderzoek over de cruciale rol die emoties in interpersoonlijke relaties spelen voor uitkomsten in belangrijke levensdomeinen.

Klik hier als je meer wil weten over dit project.

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Vlaamse Onderzoekdiscipline Standaard

DisciplinesOp 9 april 2019 schakelde het FRIS Onderzoeksportaal over van de FRIS onderzoeksdisciplines naar de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard, ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een hiërarchische en semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vervangt de talrijke classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines die de afgelopen jaren in Vlaanderen gehanteerd werden en wordt als standaard door tal van gebruikers (FRIS, FWO, VLIR, …) en stakeholders (universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ...) in Vlaanderen geïmplementeerd. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is uniek omdat deze classificatielijst wereldwijd de meest granulaire classificatie van onderzoeksdisciplines toelaat en bovendien elke discipline voorziet van een definitie die de grenzen van elke discipline semantisch afbakent. Lees meer...

 

Snel en slim zoeken op het FRIS onderzoeksportaal

Deze video van VLAIO legt aan de hand van drie cases uit hoe je snel en efficiënt kunt zoeken op het FRIS Onderzoeksportaal.

Hoe vernieuwend is mijn doctoraatsaanvraag bij een specifieke financierder?

Funding

Wil u een proposal schrijven rond bepaald onderzoek en wil u graag een beurs aanvragen bij het FWO? Wil u zicht krijgen op wat ze reeds financierden in het verleden en of uw proposal vernieuwend is? Bekijk hier hoe FRIS u kan helpen.

Hoe kan ik een expert vinden voor mijn artikel of interview?

Expert

Via de  expertfinder kunt u experten (onderzoekers of onderzoekseenheden) traceren via de boomstructuur van de wetenschappelijke disciplines in Vlaanderen.