Nieuw bij FRIS: octrooien, infrastructuur en datasets

Zoals je hierboven kan zien, werd het FRIS Onderzoeksportaal uitgebreid met extra informatie over octrooien, infrastructuur en datasets. Naast informatie over bijna 1800 octrooien, kan je ook al beperkte informatie over infrastructuur en datasets terugvinden. De hoeveelheid informatie zal in de toekomst uiteraard stelselmatig aangroeien, zodat dit een meer volledig zicht zal bieden op het Vlaams onderzoekslandschap.

Alvast veel surfplezier!

Onderzoeker in de kijker

André De Kesel

André De Kesel werkt als onderzoeker voor Plantentuin Meise. Als mycoloog voert hij zowel toegepast als fundamenteel onderzoek uit op paddenstoelen en schimmels in België en tropisch Afrika.

Niettegenstaande de groeiende bewustwording van het belang van de ecosysteemdiensten die fungi leveren, blijft het bijzonder slecht gesteld met de kennis rond diversiteit van tropische fungi. Het taxonomisch onderzoek van André richt zich vooral op het bestuderen en beschrijven van soorten die op de één of de andere manier nuttig of bedreigd zijn. Hierbij worden morfologische en phylogenetische kenmerken gecombineerd om tot een stabiele taxonomie te komen. Fungi vormen  een mega-diverse groep. Omdat ontbossing een groeiend probleem is in Afrika, gaat zijn wetenschappelijke interesse vooral uit naar fungi die in symbiose leven met bomen (boleten, cantharellen, melkzwammen, amanieten, russula’s, …). Op het terrein heeft zijn ethnomycologisch onderzoek aangetoond dat het leeuwendeel van deze symbiontische fungi ook door de lokale bevolking gegeten wordt. Mede dankzij externe financieringen begeleidt hij ook lokale doctoraatsstudenten in DR Congo en Bénin. Hierbij is taxonomische kennis essentieel gezien deze toelaat om ecosysteemdiensten van fungi en andere organismen te vergelijken en in kaart te brengen. Dit leidt tot bijdragen in taxonomie, maar ook in ethnomycologie en ecologie.

Vanuit een meer toegepast perspectief richt André zich ook op de problematiek van zwammen in gebouwen. Fungi zijn overal, en vochtige woningen vormen een geschikt milieu voor een ganse reeks houtzwammen. Veel van deze soorten zijn moeilijk te identificeren. Omdat een aantal van deze houtzwammen (zoals de Huiszwam) een specifieke en dure behandeling nodig heeft, is een correcte identificatie noodzakelijk. Op basis van microscopisch onderzoek van stalen bepaalt André de identiteit van de houtzwam en kan een juiste sanering gebeuren of een geschil opgelost.

André studeerde Biologie aan de Universiteit Antwerpen, gaf een tijd les in het secundair onderwijs en behaalde een aggregaat aan de Vrije Universteit Brussel. In januari 1990 startte hij als stagiair in Plantentuin Meise en werkte in diverse diversiteitsprojecten rond fungi in België. In 1992 kreeg hij een doctoraatsbeurs voor een studie over de ecologie en taxonomie van insect-parasiterende fungi. In 1997 behaalde hij een doctoraat (Universteit Antwerpen) en startte als onderzoeker mycologie in Plantentuin Meise. Bekijk hier zijn projecten en publicaties. Meer info over André en zijn onderzoek vind je hier

 

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Vlaamse Onderzoekdiscipline Standaard

DisciplinesOp 9 april 2019 schakelde het FRIS Onderzoeksportaal over van de FRIS onderzoeksdisciplines naar de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard, ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een hiërarchische en semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vervangt de talrijke classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines die de afgelopen jaren in Vlaanderen gehanteerd werden en wordt als standaard door tal van gebruikers (FRIS, FWO, VLIR, …) en stakeholders (universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ...) in Vlaanderen geïmplementeerd. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is uniek omdat deze classificatielijst wereldwijd de meest granulaire classificatie van onderzoeksdisciplines toelaat en bovendien elke discipline voorziet van een definitie die de grenzen van elke discipline semantisch afbakent. Lees meer...

 

Snel en slim zoeken op het FRIS onderzoeksportaal

Deze video van VLAIO legt aan de hand van drie cases uit hoe je snel en efficiënt kunt zoeken op het FRIS Onderzoeksportaal.

Open data

Open data

De Vlaamse overheid is al lang een voortrekker inzake Open Data en maakt met FRIS nu ook gegevens over het wetenschappelijk onderzoek voor iedereen toegankelijk. Met het vrij beschikbaar stellen van deze data kiezen we resoluut voor transparantie en kunnen ondernemingen economische meerwaarde realiseren. Vanaf nu kan dus ook iedereen vrij aan de slag met de data over het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. De ‘open data’ zijn beschikbaar via het FRIS Onderzoeksportaal en via open API's. Verdere beschrijving van de FRIS services vind je hier. Het FRIS-Vademecum biedt een overzicht van het FRIS datamodel, de gebruikte attributen en de afgesproken business rules. In de FRIS Integration Guide kom je alles te weten over het uitwisselformaat voor aanlevering aan FRIS. Dit strookt grotendeels met het standaard CERIF formaat (versie 1.5) omwille van interoperabiliteit, maar wijkt hier op bepaalde plaatsen van af. Verdere vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier.