Vanaf nu vind je ook actuele onderzoeksinformatie van VIB op het FRIS Onderzoekportaal!

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is het eerste strategische onderzoekscentrum dat op een geautomatiseerde manier onderzoeksinformatie aanlevert aan het FRIS Onderzoeksportaal. Dit is de vrucht van intensieve samenwerking tussen medewerkers van VIB en het Departement EWI. Doordat de informatie nu direct doorstroomt, kan je de meest actuele gegevens via FRIS raadplegen: maar liefst 1458 onderzoekers, 153 organisaties, 452 projecten, 4853 publicaties en 274 octrooien. Dit is uiteraard nog maar een begin. In de toekomst zullen deze aantallen nog flink uitbreiden. “Deze vlotte automatisatie is mede te danken aan VIB’s matuur datawarehouse met bestaande metadata op verschillende niveau’s. VIB wenst op die manier bij te dragen aan de Open Science missie van de Vlaamse Regering en Europa” stelt VIB.

Onderzoeker in de kijker

Na een master in neuropsychologie en cognitieve psychologie en een getuigschrift in forensische wetenschappen en psychiatrie, behaalde Emilie Caspar een doctoraat in sociale en cognitieve neurowetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles (België) bij Axel Cleeremans. Ze verbleef aan University College London (UK) in het lab van Patrick Haggard en kreeg een Marie-Curie Individual Fellowship om een postdoc te realiseren aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NL). Emilie is sinds oktober 2021 hoofddocent aan de Universiteit Gent en leidt momenteel het Moral & Social Brain lab. De afgelopen vijf jaar verkreeg ze belangrijke onderzoeksbeurzen voor meer dan €4M, waaronder een prestigieuze ERC Starting Grant (DISOBEY).

Haar belangrijkste onderzoeksgebied is het begrijpen van wat moreel en immoreel gedrag stuurt, vooral in dwangsituaties. Ze begon in 2014 te werken aan hoe het gehoorzamen van bevelen moreel gedrag beïnvloedt. Op dat moment ontbrak de literatuur over dit onderzoeksonderwerp volledig in de sociale neurowetenschappen. Nooit eerder werd een neurowetenschappelijke benadering gevolgd om licht te werpen op het proces waardoor gehoorzaamheid cognitie en gedrag beïnvloedt. Dit is verbazingwekkend omdat de hersenen het orgaan zijn dat onze gedachten, onze gevoelens, onze beslissingen, ons geheugen en onze zintuigen besturen, en dat ons lichaam regelen. Het onderwerp was grotendeels vermeden door de wetenschappelijke gemeenschap sinds de controversiële experimenten van Stanley Milgram. Emilie creëerde een totaal nieuw experiment, dat ethisch verantwoord was en methodologisch aangepast aan gedrags- en neurobeeldvormingsmetingen. Het gaat om een laboratoriumaanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde methoden in de neurowetenschappen (elektro-encefalografie, MRI), en, in tegenstelling tot de meeste neurowetenschappers, voert ze ook veldwerk uit met genocideplegers, zoals bijvoorbeeld in Rwanda en Cambodja. Ze stelde vast dat wanneer mensen bevelen gehoorzamen, dit de activiteit vermindert in hersengebieden die verband houden met empathie voor de pijn van anderen, schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel. Deze resultaten verklaren waarom het gehoorzamen van bevelen onze natuurlijke afkeer van het kwetsen van anderen lijkt op te heffen.

Emilie Caspars onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot media-aandacht over de hele wereld, met interviews (BBC future, BBC Reel, The New York Times, El Pais, ...), documentaires (The Most Unknown, Matière Grise, ...), podcast (Milgram des Savoirs), radio-uitzendingen (La première, RadioClash, RadioPanik), wetenschapsfestivals (Pint of Science Festival, I Love Science Festival, Brussels Skeptics in the Pub), en tentoonstellingen (BOZAR – België). Ze is ook uitgenodigd door Cambridge University Press om een boek te schrijven over hoe mensen wreedheden kunnen begaan wanneer ze bevelen opvolgen (release later dit jaar).

Emilie Caspar werkt samen met verschillende NGO's wereldwijd om een maatschappelijke impact van haar onderzoek te verzekeren (Radio La Benevolencija; Prison Fellowship Rwanda; Documentation Center Cambodia).

 

 

 

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Vlaamse Onderzoekdiscipline Standaard

DisciplinesOp 9 april 2019 schakelde het FRIS Onderzoeksportaal over van de FRIS onderzoeksdisciplines naar de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard, ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een hiërarchische en semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vervangt de talrijke classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines die de afgelopen jaren in Vlaanderen gehanteerd werden en wordt als standaard door tal van gebruikers (FRIS, FWO, VLIR, …) en stakeholders (universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ...) in Vlaanderen geïmplementeerd. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is uniek omdat deze classificatielijst wereldwijd de meest granulaire classificatie van onderzoeksdisciplines toelaat en bovendien elke discipline voorziet van een definitie die de grenzen van elke discipline semantisch afbakent. Lees meer...

 

Open data

Open data

De Vlaamse overheid is al lang een voortrekker inzake Open Data en maakt met FRIS nu ook gegevens over het wetenschappelijk onder zoek voor iedereen toegankelijk. Met het vrij beschikbaar stellen van deze data kiezen we resoluut voor transparantie en kunnen ondernemingen economische meerwaarde realiseren. Vanaf nu kan dus ook iedereen vrij aan de slag met de data over het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. De ‘open data’ zijn beschikbaar via het FRIS Onderzoeksportaal en via open API's. Verdere beschrijving van de FRIS services vind je hier. Het FRIS_Vademecum biedt een overzicht van het FRIS datamodel, de gebruikte attributen en de afgesproken business rules. In de FRIS Integration Guide kom je alles te weten over het uitwisselformaat voor aanlevering aan FRIS. Dit strookt grotendeels met het standaard CERIF formaat (versie 1.5) omwille van interoperabiliteit, maar wijkt hier op bepaalde plaatsen van af. Verdere vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier.