Vanaf nu vind je ook actuele onderzoeksinformatie van VIB op het FRIS Onderzoekportaal!

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is het eerste strategische onderzoekscentrum dat op een geautomatiseerde manier onderzoeksinformatie aanlevert aan het FRIS Onderzoeksportaal. Dit is de vrucht van intensieve samenwerking tussen medewerkers van VIB en het Departement EWI. Doordat de informatie nu direct doorstroomt, kan je de meest actuele gegevens via FRIS raadplegen: maar liefst 1458 onderzoekers, 153 organisaties, 452 projecten, 4853 publicaties en 274 octrooien. Dit is uiteraard nog maar een begin. In de toekomst zullen deze aantallen nog flink uitbreiden. “Deze vlotte automatisatie is mede te danken aan VIB’s matuur datawarehouse met bestaande metadata op verschillende niveau’s. VIB wenst op die manier bij te dragen aan de Open Science missie van de Vlaamse Regering en Europa” stelt VIB.

Onderzoeker in de kijker

Kirsten Vanderplanken

Kirsten Vanderplanken is onderzoeker in het Next Generation Work kenniscentrum aan Antwerp Management School. Na het behalen van haar Master in de Sociologie in 2013 won ze een doctoraatsbeurs van het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek. In samenwerking met het ILVO en de vakgroep Milieu en Samenleving (nu Centre for Research on Environmental and Social Change) van de Universiteit Antwerpen deed ze onderzoek naar hoe organisatienetwerken functioneren en integreren, zowel via netwerkstructuur (relationele patronen) als netwerkcultuur (gevoelens van saamhorigheid, betrokkenheid en identiteit). Daartoe ontwikkelde zij een kwalitatieve methode voor sociale netwerkanalyse die toelaat om netwerkstructuur en -cultuur samen te bestuderen.  In 2017 verdedigde zij met succes haar doctoraat aan de Universiteit Antwerpen. In de periode na haar doctoraat werkte Kirsten op diverse onderzoeksprojecten in de privésector, waar ze haar interesse in praktijkgericht onderzoek verder ontwikkelde. Ze werkte ook aan het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (UCLouvain), waar ze onder andere in het Europese SCORCH project onderzoek deed naar het gezondheidsbeleid voor hittegolven in Europese landen, en de kennis en het gedrag van burgers om zich te beschermen tegen negatieve gezondheidsgevolgen van hitte. Ze is ook betrokken als expert bij het Global Heat Health Information Network en droeg bij aan de technische publicatie rond hitte en COVID-19.

Kirstens onderzoeksinteresse in de impact van de klimaatverandering en -adaptatiebeleid op werk sluit sterk aan bij het gedachtegoed rond duurzame loopbanen dat de kern vormt van het Next Generation Work kenniscentrum. Samen met Ans De Vos is zij promotor van het VIONA project “Een human capital roadmap voor het Vlaams Klimaatadaptatieplan”. Dit project startte in december 2022 en is erop gericht meer inzicht te krijgen in de uitdagingen en opportuniteiten die het Vlaams adaptatiebeleid creëert voor de arbeidsmarkt, specifiek op het vlak van werkgelegenheid, competenties en kwaliteit van arbeid. Op basis van deze inzichten wordt via een methodiek van co-design een breed gedragen roadmap en toolbox ontworpen die het Vlaams beleid en stakeholders in het veld kan stimuleren en ondersteunen bij het realiseren van het adaptatieplan en een rechtvaardige transitie.

Daarnaast doet Kirsten ook onderzoek naar hoe werknemers en bedrijven zich kunnen voorbereiden op de toekomst, met oog voor de “twin-transformaties” van digitalisering en vergroening. In deze context deed ze in de textielindustrie onderzoek naar de competenties van de toekomst en het versterken van soft skills bij arbeiders in de context van de digitalisering. In de zorg- en welzijnssector droeg ze bij aan de ontwikkeling van een training intrapreneurship om werknemers te versterken in hun loopbaan en hen tegelijkertijd de tools kan aan te reiken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Kirsten wil met haar onderzoek een brede maatschappelijke impact creëren en haar onderzoek toegankelijk maken voor experten en leken. Haar werk verscheen onder andere in volgende praktijkgerichte magazines en nieuwsmedia: HRMagazine, HR Square, ZigZag HR en VRT NWS. Daarnaast presenteert ze haar werk op academische conferenties en richt ze zich op publicaties in hoog aangeschreven tijdschriften. Tot slot is ze promotor van masterstudenten in de Master in Public Management aan AMS, coacht ze studenten bij hun Action Learning Projects in het vak Global Leadership Skills en geeft ze praktijkseminaries over kwalitatief onderzoek in het Executive PhD programma aan AMS.  

 

 

 

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Vlaamse Onderzoekdiscipline Standaard

DisciplinesOp 9 april 2019 schakelde het FRIS Onderzoeksportaal over van de FRIS onderzoeksdisciplines naar de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard, ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een hiërarchische en semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vervangt de talrijke classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines die de afgelopen jaren in Vlaanderen gehanteerd werden en wordt als standaard door tal van gebruikers (FRIS, FWO, VLIR, …) en stakeholders (universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ...) in Vlaanderen geïmplementeerd. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is uniek omdat deze classificatielijst wereldwijd de meest granulaire classificatie van onderzoeksdisciplines toelaat en bovendien elke discipline voorziet van een definitie die de grenzen van elke discipline semantisch afbakent. Lees meer...

 

Open data

Open data

De Vlaamse overheid is al lang een voortrekker inzake Open Data en maakt met FRIS nu ook gegevens over het wetenschappelijk onder zoek voor iedereen toegankelijk. Met het vrij beschikbaar stellen van deze data kiezen we resoluut voor transparantie en kunnen ondernemingen economische meerwaarde realiseren. Vanaf nu kan dus ook iedereen vrij aan de slag met de data over het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. De ‘open data’ zijn beschikbaar via het FRIS Onderzoeksportaal en via open API's. Verdere beschrijving van de FRIS services vind je hier. Het FRIS_Vademecum biedt een overzicht van het FRIS datamodel, de gebruikte attributen en de afgesproken business rules. In de FRIS Integration Guide kom je alles te weten over het uitwisselformaat voor aanlevering aan FRIS. Dit strookt grotendeels met het standaard CERIF formaat (versie 1.5) omwille van interoperabiliteit, maar wijkt hier op bepaalde plaatsen van af. Verdere vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier.