< Back to previous page

Publication

Kwaliteitspercepties van studenten: de rol van onderzoeksintegratie [Quality perceptions: The role of research integration]

Journal Contribution - Journal Article

Er is een maatschappelijk pleidooi voor het versterken van de integratie van onderzoek in het onderwijs. Onderzoek naar de mate van onderzoeksintegratie en het effect ervan op de onderwijskwaliteit is evenwel schaars (Verburgh, Elen, & Lindblom-Yllänne, 2007).Conform de aanbeveling van Hattie en Marsh (1996), brengt dit onderzoek de mate van gepercipieerde integratie van onderzoek in onderwijs in kaart en relateert dit aan degepercipieerde kwaliteit van de leeromgeving. Tevens wordt nagegaan of discipline, ervaring in het hoger onderwijs en bewustzijn van onderzoek aan de universiteit in het algemeen en van de eigen docenten in het bijzonder een impact heeft op de gepercipieerde kwaliteit van de leeromge-ving.Uit een onderzoek onder 1072 eerste- en derdejaars bachelorstudenten uit vier disciplines aan de K.U.Leuven blijkt een significante impact van onderzoeksintegratie, discipline en ervaring in het hoger onderwijs op de geperci-pieerde onderwijskwaliteit.
Journal: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs
ISSN: 0168-1095
Issue: 1
Volume: 28
Pages: 21 - 30
Publication year:2010