< Back to previous page

Publication

Welk instrumentarium hebben leerkrachten voorhanden om gedrags- en emotionele problemen bij leerlingen in kaart te brengen?

Journal Contribution - Journal Article

Journal: TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPEDAGOGIEK, KINDERPSYCHIATRIE EN KLINISCHE KINDERPSYCHOLOGIE
ISSN: 0771-9825
Volume: 40
Pages: 95 - 113
Publication year:2015
Accessibility:Closed