< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Bruno Forment

  • Onderzoeksdoeleinden:Operastudies, 18de-eeuwse studies, Geschiedenis van de scenografie, Historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, Erfgoed van de podiumkunsten en Elektronische muziek
  • Trefwoorden:Ongekend, Kunstwetenschappen
  • Disciplines:Geschiedenis van de muziek, Geschiedenis van de voorstellingskunsten, Geschiedenis van podiumtechnieken, Musicologie en etnomusicologie, Podiumstudies, Theaterwetenschappen, Bibliotheekwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Comparatieve analyse, Tekstuele en audiovisuele deconstructie, Digital humanities, Experimentele opvoering
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Académie en Lifelong Learners, Doctorandi in artistiek onderzoek, Bibliotheekwetenschappers