< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dominiek Sandra

  • Onderzoeksdoeleinden:Verzorgen van lezingen over de ontwikkeling van geletterdheid en spellingproblemen.
  • Trefwoorden:SPELPROBLEMEN, REACTIETIJDMETING, LEESPROBLEMEN, COMPUTATIONELE MODELLEN, Letteren
  • Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Linguïstiek
  • Onderzoekstechnieken:- Registratie van reactietijden op eenvoudige taalstimuli (bv. woorden)- Experimentele designs voor de studie van taal
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Personen die in het educatieve veld werkzaam zijn, meer bepaald op de domeinen van (leren) lezen en spellen- Instellingen die zich met de alfabetisering van ongeletterden of anders-geletterden bezighouden- Centra die remediëringsonderwijs voor zwakke lezers verzorgen