< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Erik Rijcken

  • Disciplines:Toegepaste discrete wiskunde, Algemene topologie, K-theorie, Groeptheorie en generalisaties, Algemene algebraïsche systemen, Convexe en discrete geometrie, Combinatoriek, Algebraïsche topologie, Veldtheorie en polynomen, Variëteiten en celcomplexen, Globale analyse, analyse van variëteiten, Lineaire en multilineaire algebra, matrixtheorie, Algebra niet elders geclassificeerd, Niet-associatieve ringen en algebra's, Commutatieve ringen en algebra's, Categorietheorie, homologische algebra, Topologische groepen, Lie-groepen, Associatieve ringen en algebra's, Orde, roosters en geordende algebraïsche structuren