< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Gerrit Beemster

  • Onderzoeksdoeleinden:Plantengroeianalyse: We onderzoeken het effect van milieufactoren (voornamelijk droogte, temperatuur en CO2) en genetische verschillen op de groei van planten van het niveau van de hele plant niveau naar het cellulaire.Transcript profiling: Genoomwijde transcriptionele veranderingen in groeizones van planten in ons eigen onderzoek, maar we werken samen met verschillende andere groepen om de transcriptionele veranderingen in andere organismen, inclusief dieren, micro-organismen en planten te bestuderen. Daarnaast mappen we mutaties in mapping populaties en doen we methylome analyses.Moleculaire Genetica: We gebruiken moleculair genetische technieken om mutanten, transgene lijnen en promoter-fusie lijnen te maken om genfunctie te bestuderen (in forward en reverse genetics strategieën) in Arabidopsis en Maize,
  • Trefwoorden:RNA-DETECTIE, PLANTONTWIKKELING, PLANTANALYSE, PLANTGENETICA, PLANTENGROEI, MOLECULAIRE BIOLOGIE VAN PLANTEN, PLANTENGROEIREGULATIE, PLANTENFYSIOLOGIE, PLANTENGROEIREGULATOREN, PLANTPERFORMANTIE, PLANTENSTRESSFYSIOLOGIE, PLANTENCELCYCLUS, GENETISCHE SCREENING, MODELSYSTEMEN, GENOTYPE-FENOTYPE CORRELATIE, Biologie
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen, Plantenbiologie, Productie van landbouwgewassen, Tuinbouwproductie
  • Onderzoekstechnieken:Plantengroei analyse: Klassieke groei- and kinematische analyses.Transcript Profiling: Illumina Next Generation Sequencing (mRNA, DNA, bisulfite sequencing)Molecular Genetics: Mutagenese, Cloning en Transformatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische en industriële onderzoekers geïnteresseerd in plantengroei, transcriptionele regulatie in verscheidene biologische systemen, en genetische strategieën om de groei van graangewassen te verbeteren