< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jonas Lembrechts

  • Onderzoeksexpertise:Ik ben specialist in de verspreiding van soorten en biodiversiteit, en het effect van klimaatverandering en verandering in landgebruik op onze biodiversiteit. Met onderzoek in zowel berggebieden als stedelijke omgevingen wereldwijd probeer ik te achterhalen hoe onze biodiversiteit beïnvloed wordt door alle facetten van global change. Mijn focus ligt daarbij sterk op microklimaat: het klimaat dat organismen voelen is heel anders dan wat we in weerstations meten, en we hebben betere data nodig om het lot van onze biodiversiteit beter te voorspellen. Ik ben co-coördinator van the Mountain Invasion Research Network (MIREN, www.mountaininvasions.org), een netwerk dat focust op de verspreiding van planten in de bergen; en stichter van SoilTemp (https://soiltemp.weebly.com), een wereldwijd consortium rond microklimaat-data. Ik heb expertise rond a.o. invasieve exoten, Urban Heat Islands, planten, biodiversiteit
  • Trefwoorden:VERANDERINGEN VAN LANDGEBRUIK, BIODIVERSITEIT, KLIMAATVERANDERING, Biologie
  • Disciplines:Klimatologie, Globale ecologie, Invasiebiologie, Bodemecologie, Plantenecologie, Landschapsecologie
  • Onderzoekstechnieken:Ik gebruik observaties, experimenten (in het 'veld' en groeikamers) en modelleertechnieken om de rol van global change op de verspreiding van soorten te ontrafelen. Die experimenten en observaties zijn verspreid over alle continenten, en kijken naar het succes van soorten en hun link met de lokale leefomgeving. Focus ligt op 'big data': globale databases van microklimaat en soortverspreidingsdata, verzameld in het framework van zowel het MIREN- als het SoilTemp-netwerk.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Wetenschappers op zoek naar expertise rond microklimaat, soortverspreidingen, ecologische statistiek, en spatiale ecologie. Journalisten met vragen rond biodiversiteit, klimaatverandering en landgebruik.