< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Katrien Cuyvers

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar het zelfregulerend leren in de klinische omgeving van arts-specialisten, onderzoek naar het zelfregulerend leren van zorgprofessionals tijdens de beroepsuitoefening op de ziekenhuiswerkvloer, onderzoek naar de begeleiding/facilitering/bevordering/co-regulatie van zelfsturend leren tijdens de beroepsuitoefening van zorgprofessionals. Onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor zelfregulerend leren en co-regulatie op de werkplek van zorgprofessionalsOnderzoek naar het specifieke karakter van didactische componenten voor onderwijs binnen de gezondheidswetenschappenSystematisch literatuur onderzoek, kwalitatief literatuur syntheseCase-study research, longitudinaal case-study researchFenomenografisch onderzoekMulti-methode onderzoekInterventie onderzoekSingle case experimenteel onderzoekCross-sectioneel vragenlijst-onderzoekActie-onderzoekKwalitatieve analyses, inhoudsanalyse, thematische analyse, grounded theory, kritische en creatieve reflectieKwantitatieve analyses, beschrijvende statistiek, inferentiĆ«le statistiek en een beperkt aantal gevorderde analystechnieken (bijvoorbeeld multi-levelanalyse), cluster-analyse, factor analyse
  • Trefwoorden:DIDACTIEK, PEDAGOGIE, GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Specialistische studies in het onderwijs, Werk- en organisatiepsychologie, Curriculum en pedagogiek van de humane en sociale wetenschappen, Curriculum en pedagogiek van geneeskunde, verpleegkunde en gezondheidswetenschappen, Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Curriculum en pedagogiek van beroepsonderwijs en training, Hoger onderwijs, Secundair onderwijs
  • Onderzoekstechnieken:VragenlijstenInterviewsFocus groepenStimulated recallObservatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:OnderzoekersPraktijkonderzoekersDocentenLeerkrachtenHuman Research DevelopersLeer en ontwikkel specialisten