< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Kristof Van Assche

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek behelst een analyse van de juridische kwesties die kunnen opduiken bij potentieel controversiële interventies op het gebied van gezondheidszorg en tot op zeker hoogte ook van verwantschap. De bestudeerde onderwerpen omvatten maar zijn niet beperkt tot: abortus; euthanasie en medisch geassisteerde zelfmoord; (levende) orgaandonatie en orgaanhandel; prenatale tests, medisch geassisteerde voortplanting en draagmoederschap; biobanking; experimenten op mensen; dwangmaatregelen. Mijn invalshoek is naast strikt juridisch ook ethisch en rechtsfilosofisch van aard.
  • Trefwoorden:FILOSOFIE VAN HET RECHT, MEDISCH RECHT, STRAFWETGEVING EN PROCEDURE, RECHT VAN DE MENSENRECHTEN, BIO-ETHIEK EN RECHT, VERWANTSCHAP, BURGERLIJK RECHT, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Burgerlijk recht, Mensenrechtenwetgeving, Rechtsfilosofie, Sociale en politieke filosofie, Bioethiek, Juridische ethiek
  • Onderzoekstechnieken:De techniek die in hoofdzaak zal worden toegepast is desk research van nationale, internationale en supranationale reguleringen, rechtspraak en doctrine.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:De resultaten van mijn onderzoek zullen nuttig zijn voor juridische experts, artsen en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, bioethici en overheidsinstanties die rond dezelfde thema's werken.