< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Marian Slodicka

  • Trefwoorden:inverse problemen, partiële differentiaalvergelijkingen, numerieke analyse, functionaalanalyse
  • Disciplines:Functies van een complexe variabele, Verschillende complexe variabelen en analytische ruimten, Numerieke analyse, Sequenties, reeksen, sommatie, Functionele analyse, Eindige verschillen en functionele vergelijkingen, Reële functies, Dynamische systemen en ergodische theorie, Potentiaaltheorie, Integraalvergelijkingen, Speciale functies, Harmonische analyse van Euclidische ruimten, Integraaltransformaties, operationele calculus, Variatieberekening, optimale controle en optimalisatie, Partiële differentiaalvergelijkingen, Gewone differentiaalvergelijkingen, Benaderingen en uitbreidingen, Operator theorie, Abstracte harmonische analyse, Wiskundige analyse niet elders geclassificeerd, Meting en integratie