< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Paul Mahieu

  • Onderzoeksexpertise:De relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundig leiderschap miv nascholing leraren en begeleiding school teams.
  • Trefwoorden:SCHOOLMANAGEMENT, MINDERHEDEN, SCHOOLCULTUUR, ONDERWIJSMARKETING, Algemene en logistieke diensten
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijs, cultuur en maatschappij, Onderwijskunde, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie
  • Onderzoekstechnieken:- Marktonderzoek - Organisatiecultuuranalyse - Omgevingsanalyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Scholen - Begeleidingsdiensten - Lokale overheden