< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter Goos

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Ik verricht onderzoek inzake statistische modellering van bedrijfsgegevens en industriële gegevens, het ontwerp en de analyse van industriële experimenten, het ontwerp en de analyse van keuze-experimenten, en operationeel onderzoek.
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):ONTWERP VAN EXPERIMENTEN, OPTIMALISATIE, DATA-ANALYSE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines  (University of Antwerp):Dataverzameling en data estimation methodologie, computerprogramma's, Experimentontwerp, Econometrische en statistische methoden en methodologie, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering
  • Disciplines  (KU Leuven):Analytische chemie, Andere chemie, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Medische biotechnologie, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Visserij, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Statistiek, operationeel onderzoek, lineaire and niet-lineaire (geheeltallige) programmering, (meta)heuristieken
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Wetenschappers en industriële en niet-industriële bedrijven