< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Bodem- en Waterbeheer

Tijdsduur:1 aug 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

Onderzoeksthema's binnen de Afdeling Bodem-en Waterbeheer omvatten risico-analyses van zware metalen in het milieu, het in kaart brengen van bodem en landgebruik, modellering van transportprocessen van water en opgeloste stoffen (nutriënten - contaminanten) in de bodem, modelleren van systemen voor een efficiënt gebruik van water door gewassen, modelleren van trends op lange termijn in tropische bodemvruchtbaarheid en bodemchemie en modelleren van speciatie van metalen en fosfor in bodem en water.

Trefwoorden:Bodemmicrobiologie, Ecotoxicologi, Biologische beschikbaarheid, Bodem-plant transfer, Bodem organische stof
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling