< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Bos, Natuur en Landschap

Tijdsduur:1 aug 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Afdeling Bos, Natuur en Landschap voert onderzoek naar duurzaam beheer van bos, natuur en land en functioneren van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen op verschillende schaalniveaus. Het onderzoek focust daarbij op bossen, natuur, landbouwland, stedelijk groen en hun ecosysteemdiensten hierbij gebruikmakend van allerlei technieken zoals Geografische Informatiesystemen (GIS), Besluitsondersteunende Systemen (DSS), multricriteria analyse, Levenscyclusanalyse (LCA), aardobservatie, …

Trefwoorden:Land management, Landscape ecology, Nature management, Forestry, Land surveying (GPS), Remote sensing, Earth observation, Canopy Modeling
Disciplines:Ecologie, Andere milieuwetenschappen, Bosbouw, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Communicatietechnologie, Geomatische ingenieurswetenschappen, Landschapsarchitectuur, Kunststudies en -wetenschappen, Milieuwetenschappen en management