< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Onderzoek naar Ecologische en Sociale verandering (CRESC)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Sociologie
Tijdsduur:1 okt 2018  →  Heden
Organisatieprofiel:CRESC is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Het centrum richt zich op sociologisch onderzoek naar ecologische en sociale verandering, in de stedelijke context en in de ruimere leef- en natuurlijke omgeving. Voorbeelden van ecologische en sociale veranderingen waar wij onderzoek naar doen zijn duurzaamheidstransities in het energie- en voedselsysteem, integraal waterbeheer, sociale innovaties in armoedebestrijding, netwerkvorming tussen hulpverleningsorganisaties, nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit, identiteitsvorming in een diverse samenleving, vernieuwing in middenveldorganisaties en de veranderende rol van expertise in de samenleving. CRESC heeft een bijzondere interesse in de interactie tussen sociale en ecologische veranderingsprocessen. Dynamieken van in- en uitsluiting, de interactie tussen kennis en beleid, processen van (de-)institutionalisering, nieuwe vormen van solidariteit en burgerschap en de rol van cultuur in sociale en ecologische verandering behoren tot de kern van het onderzoek. Ons onderzoek inspireert zich voornamelijk (maar niet uitsluitend) op inzichten uit de stads- en milieustudies, armoede- en sociaal werk onderzoek, cultuursociologie en wetenschap- en technologiestudies. We hanteren een breed scala aan onderzoeksmethoden. We hebben methodologische expertise ontwikkeld in sociale netwerkanalyse, social mapping, beleidsevaluatie en kwalitatieve onderzoekstechnieken zoals focusgroepen, (participerende) observatie, documentenanalyse, debatvormen en interviews. Het onderzoek is georganiseerd in drie onderzoeksclusters: (1) stads- en milieustudies; (2) armoede- en sociaal werkonderzoek; en (3) wetenschap en samenleving.
Trefwoorden:DIVERSITEIT, TECHNOLOGIE, SOCIAAL WERK, MILIEU, WETENSCHAP, ARMOEDE, STAD
Disciplines:Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Toegepaste sociologie, Sociale verandering, Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie