< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Didactica

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Didactica voert onderzoek uit naar didactiek en vakdidactiek. Alle componenten van de lesvoorbereiding, -uitvoering en -verwerking behoren tot het spectrum: beginsituatie, doelen, leerinhouden, evaluatie, werkvormen, klasopstelling, onderwijsleermiddelen, leerprocessen, taalcompetenties en klasinteracties. Tevens behoort tot het onderzoeksterrein hoe de klaspraktijk zich verhoudt tot het schoolbeleid, het overheidsbeleid en sociale processen buiten de school, zowel vanuit actueel als historisch perspectief. Speciale aandacht gaat naar de didactiek gerelateerd aan de vakgebieden, in de eerste plaats voor het secundair onderwijs, maar ook voor de andere onderwijsniveaus. Daarnaast komen ook vakoverschrijdende topics aan bod, bijvoorbeeld in het kader van talenbeleid, vakoverschrijdende eindtermen, onderzoekscompetenties, stages, werkplekleren.
Trefwoorden:LERARENOPLEIDING, PROFESSIONALISERING LERAREN, ONDERWIJS, DIDACTIEK
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen