< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Elektrische Energiesystemen en -toepassingen (ELECTA)

Tijdsduur:1 aug 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoek van de afdeling ELECTA omvat het brede domein van elektrische-energiesystemen. Hierbij staat de ontwikkeling van toekomstige intelligente energienetten centraal. Als grootste onderzoeksgroep in elektrische energiesystemen in de Benelux, wordt ELECTA erkend als een excellentiecentrum voor deze onderwerpen, waarbij fundamenteel onderzoek gecombineerd wordt met industrieel toepasbare oplossingen. Naast deze kennisontwikkeling is ook de kennisverspreiding naar studenten, de academische gemeenschap, het beleid en de samenleving belangrijk. Electa is medestichter van het onderzoekscentrum EnergyVille.

Trefwoorden:microgrid, hernieuwbare energie, modelleren en simuleren van elektromagnetische systemen, regeltechniek, elektriciteitsnetten en -systemen, HVDC, intelligente elektriciteitsnetten, elektrische energie
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen, Modellering, Elektrische energietechniek, Andere ingenieurswetenschappen en technologie