< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Engineering Management

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Er wordt research uitgevoerd in de volgende domeinen: milieu- en technologiebeleid, produktiemanagement en operationeel onderzoek.Het studiecentrum voor technologie, energie, milieu is hoofdzakelijk actief in het domein van energie, milieu en technology assessment, en tevens in de domeinen externe veiligheid, veiligheids- en risicomanagement.- energie-onderwerpen: energie efficiëntie (technieken, schatten van potentieel, management), electriciteit (planning, prijszetting, liberalisatie, management van distributiemaatschappijen, cogeneratie (planning, prijszetting, schatten van projectinvestering, schatten van potentieel), hernieuwbare energie (evaluatie van investeringsprojecten en marktontwikkeling). - milieu-onderwerpen: milieugegevens (inventaris en studie van gegevensbronnen, gestructureerde milieuenquêtes, evaluatie van databases), milieurapportering (modellering, sociale activiteiten als bron van milieudruk bv. huisvesting, industriële sectoren, landbouw, transport), aanbod en vraag van watervoorzieningen (micro en macro economische studie van vraag en aanbod, potentieel van waterbesparingen), deelname als expert aan IPCC, OECD en UN, sociale dialoog en communicatie over bepalende beslissingsprocessen.- veiligheidsonderwerpen: externe communicatie over risico's, interventiebeslissingen (modellering en analyse van dynamische beslissingen onder onzekerheid), planning en organisatie van industriële contingentering (evaluatie van noodplannen, beslissingsstructuur, informatie- en communicationstromen), veiligheidsmanagement als deel van een geïntegreerd zorgsysteem.Operationeel management focust op operationele bedrijfsprocessen in een economische en technologische context. Deze context is klantgericht, dynamisch van natuur en gekenmerkt door een hoge mate van technologie. Aan de ene kant worden bedrijfsprocessen meer en meer verweven terwijl aan de andere kant een meer analytische en modelmatige aanpak noodzakelijk wordt. De belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn :- produktontwikkeling en innovatiemanagement: multifunctioneel produktontwerp (ontwerp voor 'X'), klantgerichte produktontwikkeling, organisatorische en technologische innovatieprocessen.- operationeel beheer: beslissingen omtrent materiaal en capaciteit, modellering van stochastische werking van operationele systemen en ontwikkeling van operationele prestatiemaatregelen.- aanbod/vraag management: stroomlijnen van de processen van aanbod en vraag, globale optimalisatie van het gehele netwerk en de evolutie naar massaal maatwerk 'mass customisation'. - operationeel onderzoek: operationeel onderzoek, toegepaste wiskunde en statistiek zijn de theoretische basis voor de modellering van operationele mangementsproblemen, in het bijzonder voor de drie onderzoeksdomeinen hierboven vermeld. De belangrijkste activiteiten zijn stochastische modellen, simulatie, routeplanning, metaheuristieken en modellen die risico's inhouden.- statistiek : optimale ontwerpen van experimenten, geblokte en split-plot experimenten, marketingexperimenten, multivariate statistiek, robuuste statistiek, interactiemodellen.
Trefwoorden:GRAFENTHEORIE, KETENMODELLERING, DUURZAME ONTWIKKELING, OPERATIONEEL MANAGEMENT, WACHTRIJTHEORIE, ENERGIE, TECHNOLOGIE BEOORDELING, MILIEU, RISICOMANAGEMENT
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Elektrische energietechniek, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Productietechnieken, Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Productontwikkeling