< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculty

Hoofdorganisatie:Universiteit Hasselt
Tijdsduur:1 mei 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:

Visie
De faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van de UHasselt is een jonge faculteit die werd opgericht bij de integratie van de hogeschoolopleidingen industriële wetenschappen in de universiteiten.
Op het vlak van onderwijs wordt de opleiding Industriële Wetenschappen georganiseerd in samenwerking met de KU Leuven.
De bachelor Industriële Wetenschappen is een multidisciplinaire basisopleiding met doorstroming naar de aansluitende masteropleidingen als primaire finaliteit. Er zijn zes afstudeerrichtingen: bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT , nucleaire technologie en verpakkingstechnologie.
De acht aansluitende masteropleidingen (biochemie, bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, energie, nucleaire technologie en verpakkingstechnologie) leveren academisch gevormde industrieel ingenieurs die kunnen functioneren als breed inzetbare probleemoplossers en/of ontwikkelaars. De industrieel ingenieur moet technologie vertalen en technologische vernieuwingen procesmatig implementeren. De opleiding legt de nadruk op zowel onderzoek als maatschappelijke dienstverlening en industriële praktijk.

De faculteit IIW kiest voor hoogwaardig toegepast onderzoek binnen een aantal geselecteerde multidisciplinaire speerpunten. Een deel van de onderzoeksactiviteiten situeren zich binnen de UHasselt onderzoeksinstituten. Dit is het geval voor het onderzoek in de domeinen verpakkingstechnologie, functionele lagen, medische diagnostiek, zonne-energie en energieopslag (binnen imo-imomec), de domeinen medische beeldvorming, milieuchemie en hergebruik van natuurlijk radioactief materiaal (binnen CMK) en wegontwerp (binnen IMOB). .
De activiteiten van de onderzoeksgroep bouwkunde zijn ondergebracht in het nieuwe Applicatiecentrum voor Beton.


Missie
De faculteit Industriële ingenieurswetenschappen streeft naar kwaliteitsvol onderwijs, hoogstaand multidisciplinair technologisch onderzoek en valorisatie van kennis. De faculteit richt zich hierbij op de regio zonder een brede internationale oriëntatie uit het oog te verliezen.
Door een actieve samenwerking met de regionale industrie, zowel op het gebied van vorming als van onderzoek en dienstverlening, wil de faculteit een actieve rol spelen in de verdere economische ontwikkeling van de regio.

Trefwoorden:Industriële ingenieurswetenschappen, Nucleaire Technologie, Verpakkingstechnologie, Bouwkunde, materiaalkunde en toepassingen
Disciplines:Structurele ingenieurskunde, Sensoren, biosensoren en slimme sensoren, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Materialenwetenschappen en -techniek, Andere ingenieurswetenschappen en technologie