< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor de Overheid (OE)

Research Unit

Tijdsduur:1 jan 1995 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Instituut voor de Overheid heeft als voornaamste doelstelling biij te dragen tot een verbetering van de beleidsvoering, het management en de organisatie in de openbare sector door: het verrichten van onderzoek naar de organisatie, de beleidsvoering en het management in de overheidssector en hieraan verwante sectoren; het inrichten van opleiding en recurrent onderwijs ten behoeve van ambtenaren en politici uit alle bestuursgeledingen; het verlenen van diensten aan de gemeenschap onder de vorm van management-, organisatie- en beleidsadvies; het vervullen van een forum-functie tussen de overheid en de universiteit op het vlak van de beleidsvoering en het overheidsmanagement. Het Instituut voor de Overheid is geclusterd rond een aantal inhoudelijke domeinen betreffende overheidsmanagement, beleid en bestuur: bestuurlijke relatie & organisatie; ethiek; financieel management & prestatiemeting; ICT & eGovernment; personeelsbeleid & gelijke kansen; kwaliteit, communicatie en relatie bestuur-burger; veranderingsmanagement.

Trefwoorden:organizational auditing, organizational analysis, financial management, human resources management, public management
Disciplines:Sociologie van organisaties en beroepen