< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor Mobiliteit

Research Center

Hoofdorganisatie:Universiteit Hasselt
Tijdsduur:1 jan 1996 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksinstituut, verbonden aan de Universiteit Hasselt. Haar missie is het uitwerken van duurzame oplossingen voor problemen in de domeinen van mobiliteit, verkeersveiligheid en logistiek. Het instituut tracht haar missie te realiseren, zowel op nationaal als internationaal niveau, door fundamenteel en toegepast onderzoek uit te voeren en door opleidingen in verkeer en mobiliteit aan te bieden, zoals bijvoorbeeld de bachelor-masteropleiding verkeerskunde aan de UHasselt en de Mobiliteitsacademie, in samenwerking met de VSV.
Trefwoorden:Activiteitengebaseerde modellen, beleidsinformatica, beleidsmonitoring, beslissingsondersteunende systemen, data mining, Dataverzamelingstechnieken, Distributielogistiek, Economie van innovatie, Economische geografie, Emissies tengevolge van transport, Energie tengevolge van transport, Entropiegebaseerde econometrie, Gezondheidseffecten tengevolge van transport, Goederenvervoer, Herkomst-bestemmingsmatrices- Transportation, ICT management, Intermodaal transport, Landbouweconomie, Microsimulatie, Mobiliteit, Ondernemingsfinanciering en -bestuur, Ondernemingsproductiviteit, Operationeel onderzoek, proces mining, proces modeling, rijsimulatoronderzoek, risico- en evaluatiestudies, Regionale/ruimtelijke economie, Simulatie, Toegepaste econometrie, Transport, verkeersgedrag, verkeersveiligheid, Verkeersstromen, Verkeersveiligheid, Verplaatsingsgedrag
Disciplines:Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Maatschappelijke gezondheidszorg, Toegepaste psychologie, Toerisme