< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Klinische Psychologie

Research Group

Tijdsduur:1 nov 2009 →  Heden
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep Klinische Psychologie bestudeert (a) processen in de ontwikkeling en het verloop van psychische problemen en psychopathologie, en (b) de ontwikkeling van assessment- en interventiemethoden.

De onderzoeksgroep bestaat uit de volgende onderzoekers (in alfabetische volgorde):

Klinische psychologie, optie (jong)volwassenen

Laurence Claes

Haar onderzoek situeert zich in het domein van (a) de klinische psychodiagnostiek van persoonlijkheidstrekken en -stoornissen en (b) de mechanismen van psychopathologie bij jongvolwassenen en volwassenen.  Ze bestudeert het verband tussen temperament/identiteit en zelfverwondend gedrag (automutilatie), eetstoornissen en obesitas, en pathologisch koopgedrag.

Patrick Luyten

Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de rol van persoonlijkheid en relationele processen in depressie, het chronische vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie. Daarnaast is hij betrokken in onderzoek naar de rol van gehechtheid en mentaliseren bij persoonlijkheidsstoornissen. In beide onderzoeksdomeinen is hij actief in zowel meer fundamenteel onderzoek als in onderzoek naar de effectiviteit van psychologische behandelingen.

Siebrecht Vanhooren

Hij Is vooral geïnteresseerd in existentiële thema’s in psychotherapie en begeleiding – zoals betekenis- en zingeving, levenskeuzes, schuld, verbondenheid, lijfelijkheid, dood, posttraumatische groei en spiritualiteit – en hoe deze existentiële thema’s gerelateerd zijn met de therapeutische relatie, experiëntiële diepgang bij cliënt en therapeut, en het resultaat van psychotherapie. Andere velden van interesse zijn psychologische basisvaardigheden (en hoe deze samenhangen met experiëntiële verbinding), fenomenologisch en micro-fenomenologisch onderzoek, focusing, humanistische, cliëntgerichte, experiëntiële en existentiële psychotherapieën.

Klinische psychologie, optie kind en adolescent

Guy Bosmans

Guy Bosmans doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en naar de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen. Voor het fundamentele onderzoek combineert hij experimenteel, longitudinaal, en biologisch onderzoek bij lagereschoolkinderen en adolescenten. Dit wordt aangevuld met dieronderzoek indien noodzakelijk. Voor het toegepast onderzoek bestudeert hij de behandeling van breuken in de gehechtheidsontwikkeling als trans-diagnostische interventie strategie tijdens geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg.

Patrick Meurs

De hoofdlijnen van zijn onderzoek zijn : (a) affectieve ontwikkeling in de kindertijd en de adolescentie, met inbegrip van veranderingen in affectief leven onder invloed van psychodynamische kindertherapie, (b) ontwikkeling van methoden van vroege cultuur-sensitieve ouderbegeleiding en kinderondersteuning, alsook het in kaart brengen van de effecten van vroege preventieve interventie op de kinder- en jeugdontwikkeling, op de kortere en de lange termijn, (c) psychologische en psychoanalytische mechanismen bij radicalisering, en (d) bevorderen van veerkracht en het aanbieden van vroege psychologische hulp voor vluchtelingengezinnen met kinderen, met een specifieke focus op het bevorderen van meer gelijke kansen op participatie in de school.

Saskia van der Oord

Haar onderzoek is voornamelijk gefocust op ADHD bij kinderen en adolescenten. Ze doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek en probeert kennis van fundamenteel onderzoek te vertalen naar de klinische praktijk en niet-farmacologische interventies. De ene onderzoekslijn richt zich op cognitieve en motivationele determinanten van ADHD in kinderen en adolescenten, de andere onderzoekslijn richt zich op het testen van de effectiviteit van gedragsmatige interventies voor ADHD. 

Nicole Vliegen

Haar onderzoek richt zich op (a) de ontwikkeling van ouderschap in gewone en bijzondere omstandigheden (ouderlijke emotionele beschikbaarheid, ouderschap bij postpartum depressie, adoptie en pleegouderschap), (b) (vroege) ontwikkeling van kinderen en van ouder-kind interactie in gewone en bijzondere omstandigheden (bij postpartum depressie, adoptie en pleegplaatsing), en (c) kinderpsychotherapie en ouderbegeleiding bij kinderen met emotionele moeilijkheden in het algemeen en met complex trauma in het bijzonder.

Trefwoorden:Psychotherapie, Klinische Psychodiagnostiek, Psychopathologie, Klinische Psychologie (kind & adolescent, volwassenen)
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen