< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Kunstwetenschappen en Archeologie

Department

Tijdsduur:1 okt 1961 →  Heden
Organisatieprofiel:

"De Afdeling Kunstgeschiedenis en Archeologie van de Vrije Universiteit van Brussel actief verricht onderzoek in de volgende gebieden: 1. De geschiedenis van de beeldende kunst van de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd, met name in de zuidelijke Nederlanden (een van de belangrijkste lopende onderzoeksprojecten: de studie van de 15e - en 16de-eeuwse gebeeldhouwde retabels, de mythologie in de 17de - eeuwse Vlaamse schilderijen, de studie van de kunsttheorie in de vroege Moderne Vlaanderen). 2. Middeleeuwse en vroeg-moderne materiele cultuur studies 3. Hedendaagse kunst en kunsttheorie, waaronder film-en fotografie (over de belangrijkste lopende projecten: spiritualiteit en shamanism in de hedendaagse kunst en de studie van de contemporaine kunstenaars). 4. De geschiedenis van de architectuur in het bijzonder met betrekking tot de vroeg-moderne hedendaagse architectuur, met inbegrip van de geschiedenis van de openbare en particuliere architectuur in Brussel 5. De archeologie in de oostelijke Middellandse Zee met bijzondere verwijzing naar Cyprus en Libanon 6. De archeologie van prehistorische samenlevingen in Vlaanderen Het onderzoek is uitgevoerd binnen de afdeling richt zich op documenteren van de geschiedenis van de kunst en het materiaal in het verleden om de gegevens in de bredere context van de Europese Kunstgeschiedenis, cultuur historie en archeologie."

Trefwoorden:Art History, Archeology
Disciplines:Archeologie, Geschiedenis, Visuele kunsten, Kunststudies en -wetenschappen