< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:MIOS is een onderzoeksgroep binnen het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Het team onderzoekt individueel en organisationeel gebruik van ICT (en andere media) om inzicht te verwerven in (computer-) gemedieerde communicatie, toepassingen en effecten, met het oog op onder meer evidence-based communicatiestrategieën en beleid. De onderzoeksactiviteiten van MIOS kunnen gelinkt worden aan twee niveaus, die de centrale en complementaire onderzoekslijnen vormen: • Het gebruik van ICT (en andere media) door individuen, en de daaraan gekoppelde risico's en kansen. Op dit niveau staat het onderzoek naar het gebruik van internet, gsm en games door kinderen, jongeren en volwassenen centraal. • Het strategisch gebruik van ICT (en andere media) door organisaties (bedrijven, social-profit organisaties, overheden). Op dit niveau wordt er o.m. onderzoek gevoerd naar (e-)marketing en gezondheidscommunicatie. Binnen de eerste onderzoekslijn wordt er gewerkt rond volgende kernthema's: • Cyberpesten: definitie, meting, typologie, prevalentie, profielen van pesters en slachtoffers. • E-marketing & privacy: de verschillende typen van elektronische marketing, het vrijgeven van persoonsgegevens in een online marketingcontext en in sociale netwerksites, de kennis en ervaring van kinderen en adolescenten met e-marketing (meer in het bijzonder de ad discriminating ability en de ad intent awareness). • Digital gaming: zowel de studie van spelerservaringen en spelerbetrokkenheid, de integratie van reclame in games (bv. in-game advertising), de implicaties van games voor de gezondheid en morele issues in digitale games. • ICT Families: hoe het gebruik van ICT interfereert met gezinsprocessen zoals opvoedingsrituelen en voedselinnamepatronen (e.g. verval van de gezinsmaaltijd). Daarnaast worden in deze context ook opvoedingsgedragingen, communicatiestijlen van ouders en de ouderlijke mediëring van internetgebruik onderzocht. De tweede onderzoekslijn heeft vooral betrekking op het inzetten van technologische toepassingen voor de strategische communicatie van profit en social-profit organisaties. In deze context wordt onderzoek uitgebouwd dat zich concentreert op (e-)marketingcommunicatie en (overheids)voorlichting, waaronder gezondheidscommunicatie en -interventies. Ook wordt aandacht besteed aan de impact van ICT op interne communicatie.
Trefwoorden:ICT, PRIVACY, GEZONDHEIDSCOMMUNICATIE, SOCIALE NETWERKSITES, E-PRIVACY, CYBERPESTEN, E-MARKETING, E-GOVERNMENT, COMPUTERSPELEN
Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie, Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Sociale psychologie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie