< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Milieueconomie

Research Group

Hoofdorganisatie:Economie
Tijdsduur:1 okt 2009 →  Heden
Organisatieprofiel:Economische haalbaarheid bodemsanering / Clean tech
Trefwoorden:economische aspecten clean-tech, hernieuwbare energie: KBA, kosten-batenanalyse (KBA) fytoremediatie van gronden, kosten-batenanalyse grondwatersanering, kosten-batenanalyse milieumaatregelen, kosten-batenanalyse milieuprojecten, KBA van pyrolyse, vergassing, vergisting, enz., valorisatie biomassa
Disciplines:Milieuwetenschappen en management, Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Micro-economie