< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Moleculaire Biotechnologie van Planten en Micro-organismen

Division

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 feb 2017 →  Heden
Organisatieprofiel:

Afdeling Moleculaire Biotechnologie van Planten en Micro-organismen

De belangrijkste onderzoeksvragen binnen deze afdeling zijn erop gericht om omgevingsfactoren-geïnduceerde signaalwegen te onderzoeken en dit zowel bij planten asl bij gisten en pathogene schimmels. We onderzoeken hoe deze signaalwegen belangrijke eigenschappen zoals groei, stressresistentie, triggeren van immuunsysteem en ontwikkeling bij planten reguleert en hoe ze fermentatiecapaciteit, virulentie, morfogenese en stressresistentie bij gisten en schimmels reguleert. De groepen die onderzoek doen op gist en schimmels gebruiken deze organismen ook als modelorganisme voor pathogene schimmels of modificeren deze gisten zodanig dat ze genen van de mens tot expressie brengen om de functie van deze genen beter te bestuderen, bvb bij het opvouwen van proteïnen, welke bij neurodegeneratieve ziekten een probleem vormen. Uit het fundamenteel onderzoek zijn heel wat toegepaste onderzoekslijnen ontstaan, waarvan sommigen hebben geleid tot de oprichting van spin-off bedrijven (ADxNeuroscience, Remynd en GlobalYeast). De plantengroepen gebruiken de modelplanten Arabidopsis, Brachypodium en Physcomitrella om beter inzicht te krijgen in het suikermetabolisme en groei/ontwikkeling van planten en proberen dit dan te vertalen in cultuurplanten zoals graangewassen, koolplanten en sla. De plantengroepen werken hiervoor nauw samen met de onderzoeksgroepen bij de bioingenieurs. 

Trefwoorden:biofilm, Candida albicans, Suiker sensing, gistbiotechnologie, plantenbiotechnologie
Disciplines:Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen