< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Ondernemingen & Contracten

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jul 2009 →  Heden
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep Business & Contracts heeft als algemene doelstelling het stimuleren van onderzoek omtrent diverse vragen inzake ondernemingscontracten (met inbegrip van verbintenissen van ondernemingen door eenzijdige wilsuiting) door het onderzoek binnen de Faculteit Rechten van de diverse experts in algemeen contractenrecht, ondernemingscontracten, handelstransacties en in ondernemingsorganisaties te combineren en te promoten. Het onderzoek verricht in het kader van BuCo concentreert zich op de eigenheden waardoor ondernemingscontracten, in vergelijking met gemeenrechtelijke burgerlijke contracten, gekenmerkt worden als gevolg van de specifieke context waarin deze contracten tot stand komen, met als finaal opzet het opstellen van (vergelijkende) verslagen waarin deze specifieke ondernemingspraktijken worden geïdentificeerd en geanalyseerd. De betrachting is om het onderzoek van rechtstheoretici en rechtspractici betreffende ondernemingscontracten te combineren teneinde een realistisch en pragmatisch inzicht in de bestaande praktijken te verwerven en rijkere theorieën dienaangaande te ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met internationale ondernemingspraktijken, gelet op het veelal grensoverschrijdend karakter van ondernemingstransacties. BuCo richt zich daarbij in hoofdzaak op de volgende onderzoeksdomeinen: - Ondernemingscontracten en de bescherming van de consument (F. Van Bossele) - Ondernemingscontracten en insolventie (M. Gesquière) - Ondernemingscontracten en structurering van ondernemingen (K. Byttebier) - Ondernemingscontracten in de vennootschapsrechtelijke context (E. Janssens) - Ondernemingscontracten gesloten met publieke overheden (J. Debièvre) - Ondernemingscontracten in bijzondere gereguleerde context (R. Feltkamp)

Trefwoorden:services contract, consumers, corporate contracts, Business law, sales contract, Business contracts
Disciplines:Rechten