< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Organische en Bio-polymere Chemie

Research Group

Tijdsduur:1 jan 1990 →  31 dec 2019
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep 'Organische en (Bio)Polymere Chemie' (OBPC) focust op de synthese, karakterisering en toepassingen van geavanceerde functionele (macro)moleculaire materiaalsystemen. De onderzoeksgroep omvat verschillende subgroepen met een specifieke en complementaire expertise, die nauw samenwerken en opereren binnen het speerpuntenbeleid van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt (o.a. via 'imomec', het geassocieerd labo van IMEC vzw). Zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek worden uitgevoerd en een voornaam aandachtspunt is de opleiding van doctoraatsstudenten. De OBPC-groep heeft ook een lange traditie van wetenschappelijke samenwerking binnen Europese, nationale en regionale projecten en levert eveneens diensten aan industriële partners en onderzoeksinstellingen. De afgelopen jaren is ook een specifieke expertise ontwikkeld rond flowchemie.

- 'Biomolecule Design Group' (BDG) Prof. dr. Wanda Guedens, Prof. dr. Peter Adriaensens: De BDG-groep focust op in vitro/vivo functionalisatie van biomoleculen en de optimalisatie van de covalente en georiënteerde koppeling van deze biomaterialen op (vaste) dragers.

- 'Design & Synthesis of Organic Semiconductors' (DSOS) Prof. dr. Wouter Maes, dr. Laurence Lutsen (imomec): De voornaamste expertise van de DSOS-groep behelst het ontwerp, de synthese en de karakterisering van organische halfgeleidende materialen - geconjugeerde polymeren zowel als 'kleinere' moleculen - en hun integratie in organische elektronica (zonnecellen, fotodetectoren, LED's, transistoren, chemo/biosensoren,...) en theranostica, strevend naar de rationalisatie van structuur-eigenschapsrelaties. Deze activiteiten zijn sterk ingebed binnen het onderzoeksinstituut IMO (en het geassocieerd labo imomec), hetgeen de interactie met materiaalfysici bevordert en toegang verschaft tot een breed gamma aan moderne (analyse)apparatuur.

- 'Nuclear Magnetic Resonance' (NMR) Prof. dr. Peter Adriaensens: In de NMR-groep ligt de nadruk op de kwantitatieve en niet-invasieve bepaling van de microstructuur, moleculaire dynamica en fasemorfologie van (o.a.) polymere materialen d.m.v. moderne vloeistof en vaste stof NMR (relaxatie)experimenten ter opheldering van macroscopische materiaaleigenschappen.

- 'Hybrid Materials Design' (HyMaD) Prof. dr. Dirk Vanderzande, dr. Laurence Lutsen (imomec): De HyMad-groep legt zich toe op het ontwerp en de synthese van organische-anorganische hybride materialen die specifieke elektrische en/of optische eigenschappen vertonen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het gebruik van supramoleculaire interacties die bijdragen tot de vorming van nano-gestructureerde hybride materiaalsystemen met functionaliteit in zowel de organische als de anorganische component. Mogelijke toepassingen in het domein van zonnecellen, LED's en detectoren worden eveneens onderzocht.

- 'Polymer Reaction Design' (PRD) Prof. dr. Tanja Junkers: De PRD-groep streeft naar de ontwikkeling van nieuwe materialen via moderne polymeersyntheses. Alle elementaire stappen in het polymerisatieproces worden onderzocht - van de fundamenten en kinetica van polymerisaties tot en met het ontwerpen van nieuwe reactiemechanismen - met het oog op de constructie van nieuwe polymere materialen met specifieke toepassingen.

Trefwoorden:GECONJUGEERDE POLYMEREN, GEFUNCTIONALISEERDE BIOMOLECULEN, GECONTROLEERDE RADICALAIRE POLYMERISATIES, HYBRIDE ORGANISCHE-ANORGANISCHE MATERIALEN, NMR (VLOEISTOF/VASTE STOF), ORGANISCHE ELEKTRONICA, ORGANISCHE SYNTHESE, PEROVSKIETMATERIALEN, POLYMERISATIEKINETICA, THERANOSTICA, FLOWCHEMIE
Disciplines:Macromoleculaire en materiaalchemie, Organische chemie, Fysische chemie, Biochemie en metabolisme, Polymere materialen