< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Revalidatiewetenschappen

Faculty

Hoofdorganisatie:Universiteit Hasselt
Tijdsduur:1 sep 2018 →  Heden
Organisatieprofiel:De wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Wanneer deze gezondheid in het gedrang komt en het normaal functioneren door ziekte, ingreep of ongeval, belemmerd of verhinderd wordt, kan revalidatie bijdragen tot een verbetering van functionele mogelijkheden en participatie. De faculteit organiseert inter-disciplinair en technologie-ondersteund onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het domein revalidatiewetenschappen. Op onderwijsvlak includeert dit de opleidingen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en ergotherpautische wetenschappen met grote  aandacht voor competentieonderwijs. REVAL is de inter-disciplinaire en translationele onderzoeksgroep in het domein van revalidatiewetenschappen.
Trefwoorden:Beweging, Ergotherapie, Functioneren, Gedrag, Gezondheid, Kinesitherapie, Revalidatie, Welzijn
Disciplines:Orthopedie, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen, Morfologische wetenschappen