< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Sociale Wetenschappen

Tijdsduur:1 jul 2021 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep Sociale Wetenschappen voert sociaalwetenschappelijk onderzoek naar drie grote fundamentele veranderingen in hedendaagse samenlevingen: digitalisering, diversiteit en democratie. Deze fenomenen hertekenen steeds sneller de relaties tussen individuen en kerninstituties zoals de staat, de markt, het middenveld, gemeenschappen, het gezin alsook tussen individuen onderling. Zo ontstaan nieuwe, complexe vraagstukken waarvan de uitkomsten vaak moeilijk voorspelbaar zijn op lange termijn en waarbij een groot aantal partijen betrokken zijn met ongelijke macht. Deze vraagstukken vormen zogenaamde grand challenges voor de samenleving, of uitdagingen waarvoor geen eenvoudige oplossing bestaat. Ze bieden echter tegelijk nieuwe mogelijkheden om de samenleving en haar kerninstituties te hertekenen met het oog op het verhogen van waardigheid, gelijkheid, inclusie en duurzaamheid.
Trefwoorden:Algoritmen, Bestuurlijke innovatie, Burgerparticipatie, Democratie, Digitale platforms, Digitalisering, Diversiteit, Feministische studies, Gebruiker gestuurde innovatie, Gegevensbescherming, Gender en diversiteit, Institutionele hervormingen, Migratiestudies, Organisationeel management, Overheidsperceptie, Ras- en etnische relaties, Value-based design, Veiligheid
Disciplines:Beleid en administratie, Sociale verandering, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van organisaties en beroepen, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Communicatiewetenschappen, Informatiewetenschappen, Media studies