< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Archeologie

Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep Archeologie is een zeer actieve speler in het wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gestuurd door de verschillende onderzoeksgroepen. De reputatie van de verschillende teams op het gebied van landschaps- en nederzettingsarcheologie is bijzonder sterk, via belangrijke onderzoeksprojecten met een brede geografische spreiding in heel NW-Europa, het Middellandse Zeegebied, het Nabije Oosten en Centraal-Azië. Onder de opmerkelijke methodologische realisaties vermelden we de ontwikkeling van cutting-edge technologie op het gebied van archeologische luchtfotografie en remote sensing, geofysische terreinprospectie, invasieve prospectiemethodes, geoarcheologisch veldwerk en GIS-gebaseerde analyses. Vaak gekoppeld aan terreinwerk zijn er de vele interdisciplinaire materiaalstudies en archeometrische analyses van archeologische (en kunsthistorische) objecten. Vooral in het domein van de ceramiekstudies in brede zin neemt de Vakgroep Archeologie daarbij een voortrekkerspositie in. Verscheidene projecten met betrekking tot historische tijdvakken combineren de intensieve studie van de materiële cultuur met de extractie van gegevens uit historische documenten en teksten.
Trefwoorden:Archeologie
Disciplines:Archeologie