< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep voor Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) is actief in de bijzonder snel evoluerende vakgebieden elektronica, microsystemen, computerwetenschappen en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Op het vlak van onderzoek streeft de vakgroep naar het behoud van het evenwicht tussen fundamenteel basisonderzoek en meer toepassingsgericht onderzoek, in samenwerking met industriële partners. Hier wordt, naast de Vlaamse context, veel belang gehecht aan het verhogen van de participatie in Europese netwerken en projecten. Waar mogelijk richten de onderzoeksgroepen zich naar domeinen of onderwerpen die een industriële relevantie bezitten op korte of middellange termijn. Het onderzoek blijft in belangrijke mate steunen op het werk van doctorandi en postdoctorale medewerkers. Bovendien streeft de vakgroep naar een verdere uitbouw van strategische partnerrelaties met belangrijke onderzoeksinstituten zoals IMEC.
Trefwoorden:Informatiesystemen, Elektronica
Disciplines:Computer hardware, Multimediaverwerking, Artificiële intelligentie