< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Geschiedenis

Tijdsduur:1 jan 2010 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep Geschiedenis heeft een zeer ruime expertise in huis. Enerzijds worden zowat alle perioden bestudeerd, van de oudheid tot hedendaagse geschiedenis, en anderzijds komen uiteenlopende theorieën, invalshoeken en methodologieën aan bod, bv. ecologische geschiedenis, sociale geschiedenis en orale geschiedenis). De vakgroep Geschiedenis telt zeven onderzoeksgroepen: vier tijdsgebonden en drie thematische: Oude Geschiedenis Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies Instituut voor Vroegmoderne Geschiedenis Sociale Geschiedenis na 1750 City and Society in the Low Countries Economies, Comparisons, Connections (ECC)
Trefwoorden:Geschiedenis
Disciplines:Geschiedenis