< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vlaams Instituut voor de Zee

Kennisinstituut

Tijdsduur:1 jan 1999 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, en fungeert hierbij als het knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en als internationaal aanspreekpunt.

De taken van het VLIZ kunnen als volgt samengevat worden:
- Coördinatie en beheer van onderzoeksinfrastructuur: coördinatie van de scheepstijd van de R/V Simon Stevin en het beheer van de gemeenschappelijke onderzoeksapparatuur en -infrastructuur;
- Beheer van het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum (VMDC): integratie in internationale netwerken en bijdrage tot het ontwikkelen van internationale standaarden voor het beheren en uitwisselen van gegevens en informatie;
- Zeebibliotheek van marien-wetenschappelijke en kustgebonden literatuur en multimedia;
- Een platform voor het bevorderen van een netwerk van mariene wetenschappers en betrokkenen, en voor het bevorderen van de expertise in Vlaanderen en deze aanreiken naar binnen- en buitenland;
- Een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd kust- en zeebeleid ondersteunen door beleidsrelevante wetenschappelijke informatie aan te reiken t.a.v. kust-en-zee-professionals, wetenschappers en beleidsmakers, alsook naar specifieke geïnteresseerde doelgroepen;
- Beheer van een informatieloket. Het infoloket (communicatie en educatie) verzorgt de verstrekking van wetenschappelijk onderbouwde informatie naar het grote publiek, professionals, beleidsvoerders, leerkrachten, etc.

Het VLIZ participeert in tal van nationale en internationale mariene onderzoeksprojecten, heeft 30 samenwerkingsakkoorden met nationale academische instellingen, administraties en buitenlandse instituten en is lid van verschillende nationale en internationale netwerken.
Trefwoorden:Bibliotheken, Datacollecties, Gegevensverwerking, Gegevensverwerving, Informatie centra, Marien wetenschappelijk onderzoek, Onderzoeksvaartuigen