< Terug naar vorige pagina

Project

Bedreigd cultureel erfgoed. Archeologie en samenleving in Sicilië tijdens Wereldoorlog II (1940-45) (SICILYWAR)

De tweede wereldoorlog vormde een bedreiging voor het archeologisch en het cultureel erfgoed van de landen die betrokken waren bij de militaire operaties. In Sicilië hebben bombardementen en grondoperaties zowel archeologische sites als musea geraakt.Het door de EU-gefinancierde project SICILYWAR beoogt de studie en reconstructie van hoe verschillende actoren, als de miltaire autoriteiten, de nationale autoriteiten and de locale gemeenschappen, daarop hebben geageerd en gereageerd. Specifiek zal gekeken worden naar de wijze waarop gereageerd werd op vondsten die tijdens militaire operaties aan het licht kwamen; ook de interacties tussen autoriteiten, wetenschappers en locale gemeenschappen zal worden onderzocht; tenslotte zal ook gekeken worden in welke mate een vergelijking kan getrokken worden tussen de situatie in Sicilië en die in andere getroffen landen (zoals België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, enz.) en meer specifiek de rol van de Siciliaanse archeologie in de bescherming van het archeologisch patrimonium. Dit onderzoek sluit aan bij onderzoek van diverse wetenschapsdomeinen, zoals archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en sociologie.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:wereldoorlog II, Sicilie, archeologisch patrimonium, Archeologie
Disciplines:Moderne en hedendaagse geschiedenis, Archeologie van Europa, het Middellandse Zeegebied en de Levant, Archeologie van conflicten