< Terug naar vorige pagina

Project

Betrouwbaarheidsgebaseerde topologische optimalisatie van composieten met continue vezelversterking.

In de praktijk worden ontwerpberekeningen vaak uitgevoerd met onvolledige kennis van de werkelijke waarden van de betreffende parameters, omdat de bijbehorende grootheden inherent variabel, onvoldoende gekwantificeerd of een combinatie hiervan zijn. Hiervoor kunnen niet deterministische modelleringsmethoden gebruikt worden, om deze onzekerheden te kunnen 'propageren' door het oorspronkelijke model. Uitgebreid bestudeerd hiervoor zijn random- en interval-veld methoden voor problemen met enkele variabelen. Maar de onzekerheid in meerdere modelparameters komt voort uit een gedeelde grondoorzaak. Het hoofddoel blijft dan ook de ontwikkeling van nieuwe veldconcepten voor onzekerheid in meerdere variabelen, met hun bijhorende afhankelijkheden.

Datum:15 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Uncertainty quantification, Random Fields, Interval Fields
Disciplines:Productieprocessen, -methoden en -technologieën, Korte en lange vezelversterkte composieten, Computationele materiaalwetenschappen
Project type:PhD project