< Terug naar vorige pagina

Project

CaliBrainVR - Een kalibratietool voor het gebruik van biosensoren bij virtual reality training & simulaties (CaliBrainVR)

De elektronicamarkt kent momenteel een groei in betaalbare, betrouwbare en makkelijk
te gebruiken biosensoren en wearables zoals EEG headsets (hersenactiviteit) en
polsbandjes (hartslag en huidgeleiding). Decennialang onderzoek heeft aangetoond
dat deze veelbelovend zijn om cognitieve en psychologische processen als
vermoeidheid, stress en mentale belasting te meten. Zeker vanuit de training- en
opleidingssector en binnen bedrijven waar opleiding snel, veiliger en efficiënter
moet, is hier zeer veel interesse in. Het probleem is echter dat de individuele
verschillen in menselijke fysiologie zo groot zijn dat een kalibratieprocedure aan het
begin van een training noodzakelijk is om betrouwbare interpretaties te kunnen
maken voor een enkel individu. Absolute baseline waarden en variantie van de signalen
moeten correct worden ingeschat zodat een gepersonaliseerd model kan gebruikt worden
om de cognitieve en emotionele toestand van de gebruiker tijdens de training correct in te
schatten. Via dit ConnecTT-project willen we een tool bouwen die toelaat om
biosensoren correct en betrouwbaar te integreren in VR/AR/MR trainingsapplicaties.
Een dergelijke tool is tot op heden nog niet beschikbaar. Concreet zal deze oplossing
de vorm aannemen van een SDK (software development kit), die door ontwikkelaars
geïntegreerd kan worden in hun trainingsapplicatie. Deze SDK zal
toelaten om individuele profielen te generen vanuit de trainingsapplicatie door het
oproepen van een kalibratieprotocol. Deze profielen bestaan uit metrieken (markers) die
indicatief zijn voor cognitieve toestanden (zoals vermoeidheid, stressreacties of hoge
cognitieve belasting), en worden gekoppeld aan statistieken die de individuele variabiliteit
van deze markers beschrijven. Elk profiel kan opgeslagen worden voor toekomstig
gebruik, zodat de kalibratie niet nodeloos herhaald moet worden. Bovendien kan de
trainingsapplicatie, via de SDK, profiel informatie opvragen en benutten tijdens de
training.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Virtuele realiteit, biosensoren, kalibratie, training, simulatie, EEG
Disciplines:Mens-machine interactie