< Terug naar vorige pagina

Project

Criminaliteit, Criminologie en Strafrechtelijk beleid (IDC Crime)

Het Consortium Criminaliteit, Criminologie en Strafrechtelijk beleid heeft als doel de kwaliteit van het UGent wetenschappelijk onderzoek inzake deviant gedrag en de (beleidsmatige) reactie daarop te versterken en de maatschappelijke impact van dit onderzoek te verhogen door interdisciplinaire vakgroep- en faculteitsoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te ondersteunen. Een sterke focus wordt gelegd op het verwerven van onderzoeksfinanciering voor grotere (internationale en interdisciplinaire3) onderzoeksprojecten en realiseren van een gerichte maatschappelijke impact.

Datum:1 jul 2018 →  Heden
Trefwoorden:Strafrechtelijk beleid, Deviantie en criminaliteitsfenomenen, daders en slachtoffers, Maatschappelijke reactie op deviantie en criminaliteit
Disciplines:Rechten, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek, Sociaal recht, Strafrecht, Procesvoering, arbitrage en geschillenbeslechting, Jeugd- en levensloopcriminologie, Procedureel recht, Internationaal recht, Rechtsfilosofie, Belgische politiek, Rechtbanken en strafoplegging, Oorzaken en preventie van criminaliteit, Rechtspsychologie, Straf en strafrecht, Criminologie niet elders geclassificeerd, Belgisch openbaar bestuur, Sociologie van het recht, Historische criminologie, Veiligheid, preventie en politie, Private politie- en veiligheidsdiensten, Criminologische theorie├źn, Mensenrechtenwetgeving, Correctietheorie, daderbehandeling en revalidatie, Politiebestuur, procedures en praktijk