< Terug naar vorige pagina

Project

De bijdrage van TET DNA-dioxygenases tijdens wereldwijde DNA-demethylering bij epigenetische herprogrammering en pluripotentie-inductie.

In zoogdiercellen wordt de genetische informatie die in het DNA is gecodeerd, bedekt met chemische markeringen die methylering worden genoemd, vaak om genberichten uit te schakelen. Het wijdverbreid verwijderen van deze sporen is van cruciaal belang in embryonale cellen en geslachtscellen om de klok van de ontwikkelingscyclus opnieuw in te stellen. Evenzo omvatten experimentele methoden om volwassen cellen om te zetten in embryonale cellen, geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's) genoemd, een globaal verlies van DNA-methylatie in de laatste stadia, maar hoe dat de genexpressie beïnvloedt, wordt niet begrepen. Hier bestuderen we een klasse eiwitten genaamd TET die DNA-methylering verwijdert. Met behulp van muisweefsel onderzoeken we hoe cellen DNA-methylatie verliezen in de laatste stappen om iPSC's te worden. In deze cellen gebruiken we nieuwe sequentietechnologieën om het proces te begrijpen waarmee DNA-regio's openen en nauw geassocieerde eiwitten in status veranderen om genactivering of uitschakeling te weerspiegelen. Door dit te doen, willen we nieuwe manieren leren waarop genen worden gecontroleerd wanneer er wereldwijd verlies van DNA-methylatie is. We zullen ontdekken in hoeverre TET-eiwitten actief DNA-methylatie verwijderen en genexpressie beïnvloeden in de laatste stappen van iPSC-vorming. Ten slotte vragen we of het volledig inschakelen van TET1 in menselijke PSC's hun kwaliteit en veiligheid voor onderzoek en klinische toepassingen zal verbeteren.

Datum:1 mrt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Neurulation, Epigenetics, Chromatin accessibility, DNA methylation, Cell fate, Embryonic stem cells
Disciplines:Stamcelbiologie, Ontwikkelingsbiologie, Ontwikkelingsneurowetenschappen, Epigenetica
Project type:PhD project