< Terug naar vorige pagina

Project

De biocompatibiliteit en cariogeniciteit van composiet tandvulmaterialen.

Ondanks een intensief klinisch gebruik gedurende meer dan 20 jaar zijn er nog belangrijke aspecten met betrekking tot de biocompatibiliteit en cariogeniciteit van composiettandvulmaterialen ('witte' vullingen) onbekend. Omdat composieten nooit volledig polymeriseren bij plaatsing in de mond (uithardingsgraad 50-60%), kunnen verschillende composietcomponenten vrijkomen. Hoewel de klinische observaties eerder geruststellend zijn, zijn er meerdere alarmerende artikels in de literatuur die gewag maken van mogelijke biotoxische effecten die door de vrijgezette componenten kunnen opgewerk worden (allergeniciteit, cytotoxiciteit, mutageniciteit, reproductieve toxiciteit). Daarnaast wordt beweerd dat compositen cariës promoten, omdat de vrijgezette monomeren een goede voedingsbodem zouden vormen voor cariogene bacteriën. Met dit translationeel onderzoeksproject willen we de brug vormen tussen de verontrustende literatuur en de geruststellende klinische observaties. De biocompatibiliteit zal multidisciplinair onderzocht worden d.m.v. in-vivo onderzoek (toxicokinetisch onderzoek) en in-vitro (celculturen) onderzoek. Niet alleen de huidige kunstharsgebaseerde materialen, maar ook nieuwe laagkrimpende composieten zullen onderzocht worden op biotoxiciteit. De cariogeniciteit zal onderzocht worden d.m.v. microbieel onderzoek, waarbij het nut van antibacteriële moleculen zal onderzocht worden ter preventie van secundaire cariës.
Datum:1 jan 2010 →  30 jun 2013
Trefwoorden:Biocompatibility, Cariogeniticy, Composite, Resin-based, Methacrylate, Tooth-colored restoration, Monomer, Release
Disciplines:Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen, Tandheelkunde, Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde