< Terug naar vorige pagina

Project

De interne coördinatie van professionele socialezekerheidsstelsels binnen de EU: een vergelijkende analyse

  De socialezekerheidsstelsels worden op grond van hun persoonlijk toepassingsgebied ingedeeld in twee fundamentele categorieën: universele en professionele systemen. Beroepssystemen - die momenteel in veel EU-landen voorkomen - beschermen personen op basis van hun individuele professionele activiteiten en houden daarom rekening met de verschillende beroepsgroepen (bijv. Werknemers, zelfstandigen, ambtenaren enz.), Vaak door verschillende systemen te hanteren. of schema's per groep. In deze systemen kan interprofessionele mobiliteit aanzienlijke gevolgen hebben vanuit het oogpunt van de sociale zekerheid, aangezien het ertoe kan leiden dat verschillende socialezekerheidsstelsels opeenvolgend of cumulatief van toepassing zijn. In dergelijke gevallen wordt de kwestie van de interne coördinatie van de betrokken professionele socialezekerheidsstelsels aan de orde gesteld. Daarom heeft de EU, vooruitlopend op verdere interprofessionele mobiliteit, er constant bij de lidstaten op aangedrongen maatregelen te nemen die deze overgangen vergemakkelijken. Hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid literatuur is over internationale en intra-Europese coördinatie, kan hetzelfde niet worden gezegd over de interne coördinatie van professionele socialezekerheidsstelsels. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe landen met professionele systemen hun systemen coördineren met het oog op verhoogde interprofessionele mobiliteit. Door gebruik te maken van de methode van vergelijkende juridische analyse, gericht op specifieke EU-landen (België, Frankrijk, Griekenland en Luxemburg), wil dit project de verschillen illustreren tussen hun respectieve professionele systemen, die coördinatieproblemen veroorzaken, om bestaande interne coördinatieoplossingen te identificeren, om de mogelijke impact van de EU-coördinatiewetgeving op nationale regimes onderzoeken en, uiteindelijk, optimale oplossingen zoeken voor de uitdaging van interprofessionele mobiliteit.

Datum:9 jun 2021  →  Heden
Trefwoorden:Professional Social Security Systems, Inter-professional Mobility, Comparative Social Security Law, Internal Social Security Coordination, Social Security Law, EU Law
Disciplines:Sociaal recht
Project type:PhD project