< Terug naar vorige pagina

Project

De methodiek voor het bepalen van uitdagende wegvakken op het gebied van verkeersveiligheid voor gemotoriseerde tweewielers op landelijke wegen (R-11256)

Ondanks de vooruitgang in de verkeersveiligheid, is het probleem van verkeerssterfte en verkeersongevallen nog steeds zeer prominent, vooral voor zwakke weggebruikers, waaronder gemotoriseerde tweewielers (GTW's). Verwondingen en sterfgevallen zijn niet alleen problematisch voor familie of vrienden, maar vormen ook een maatschappelijke zorg. Het voorgestelde doctoraatsonderzoek gaat in op de factoren en omstandigheden die bijdragen aan het ontstaan van verkeersongevallen waarbij GTW's betrokken zijn. Tijdens het onderzoek wordt de bestaande literatuur, onderzoek en methodologie├źn onderzocht. Daarnaast wordt er getracht relevante data te verzamelen (bijvoorbeeld historische ongevalsdata, weggeometrie en infrastructuur, verkeerssignalisatie, enz.) om na te gaan welke factoren prominent bijdragen aan deze ongevallen, en dit in hoeverre. Op basis van de verzamelde gegevens is het doel om een wetenschappelijke bijdrage te leveren door een methodologie te ontwerpen die de bepaling van veeleisende niet-stedelijke weggedeelten voor GTW's beschrijft. Door die methodiek toe te passen, kunnen wegbeheerders het wegenonderhoud en de uitrusting optimaliseren en zo zorgen voor een hoger niveau van verkeersveiligheid voor GTW's.
Datum:1 okt 2021  →  Heden
Trefwoorden:wegergonomie, wegontwerp
Disciplines:Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Veiligheidsingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject