< Terug naar vorige pagina

Project

De performatieve rol van 'cultuur' in jeugdrechtbanken: Een actieve etnografie van narratieve negotiaties

Het project onderzoekt de manieren waarop het begrip 'cultuur' wordt gemobiliseerd in jeugdhoven. Deze
institutionele context wordt ondersteund door 'het is voor je eigen bestwil' idealen, die een constante inhoudt
evenwicht tussen bescherming en bestraffing van jongeren. Professionals moeten ook rekening houden met
rekening houden met de algemene achtergrond van de jeugd. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 'alledaagse' inzichten
van 'cultuur' beïnvloeden deze beoordelingen en hebben soms een negatieve invloed op de besluitvorming.
Gebaseerd op de inzichten van wettelijke antropologen (die de rol van cultuur bestuderen in de rechtszaal maar vaak beperken
zelf om te cultiveren in juridische argumenten), maakt dit onderzoek een link naar (narratieve) criminologie
de rol van cultuur in de sociale praktijk van rechtbanken begrijpen. 'Cultuur en misdaad' evenals
'Cultuur en besluitvorming' verhalen geproduceerd in formele en 'backstage' interacties in rechtbanken
zal worden bestudeerd. Het project bespreekt wat cultuur betekent en hoe cultuurverhalen functioneren
om (mogelijk schadelijke) interventies te legitimeren. Theoretisch ontwikkelt het het begrip 'strafrecht' verder
schadenU+2019.
Observaties in twee jeugdrechtbanken (één in België en één in Nederland) zullen worden uitgevoerd.
Geleidelijk verschuift het onderzoek naar een actievere modus, waardoor een discussie over 'cultuur' wordt gestimuleerd (in
interviews en in rondetafelgesprekken met culturele experts). Op deze manier draagt U+200BU+200Bhet onderzoek bij aan een
transformatie van statische cultuurbegrippen. Bovendien analyseert het de krachtdynamiek van deze groep
onderhandelingen over de betekenis van 'cultuur'.

Datum:1 okt 2018 →  30 sep 2022
Trefwoorden:jeugdrechtbanken
Disciplines:Rechten, Straf en strafrecht, Jeugd- en levensloopcriminologie, Rechtbanken en strafoplegging