< Terug naar vorige pagina

Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief

Dit project beoogt een interdisciplinaire GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een lage densiteit ("lege" gebieden). In dit onderzoek zullen diverse analysemethoden en -technieken gecombineerd worden: paleo-ecologische analyses (pollen, zaden, vruchten, enz), absolute dateringen (AMS, OSL), morfologische terrein - bodemmodellering (op basis van DHM, SoilGen), bodem-geofysische prospectie (boringen en electro-magnetische sensor), en landevaluatie.

Datum:1 jan 2008 →  31 okt 2012
Trefwoorden:protohistorie, modellering, landschap, prehistorie, prospectie
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Geschiedenis, Evolutiebiologie, Geologie, Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen