< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van blikrichting in Vlaamse Gebarentaal: Een eye-tracking studie naar het verwerken van sprekersbeurten en "tonen" in een gebarentaal

Dit proefschrift biedt een eerste systematische analyse van kijkgedrag in Vlaamse Gebarentaal. Met het gebruik van mobiele eye-tracking technologie onderzocht ik 1) het kijkgedrag van niet-geaddresseerde participanten tijdens vraag-antwoordsequenties en 2) de rol van blikrichting in de creatie van "depictions". In de eerste studie gebruikte ik blikrichting als een empirisch meetinstrument om inzicht te krijgen in anticipatieprocessen in Vlaamse Gebarentaal. Daarbij toonde ik aan dat de sterke temporele coördinatie van interactie ook zichtbaar is in het kijkgedrag van niet-geaddresseerde participanten. In het tweede deel van dit doctoraat wordt de opbouw van depictions bestudeerd. Daarbij benader ik het fenomeen van een functioneel, semiotisch perspectief en toon ik aan gebaarders niet alleen prototypische vormen van depiction gebruiken (classifier constructies en enactment, maar dat ze beroep dan op verschillende semiotische tekens (bv. verschillende soorten gebaren en lichaamsarticulatoren). Vervolgens werd de rol van blikrichting in relatie tot deze depictions bestudeerd en werd aangetoond dat- in tegenstelling tot wat er in bestaande literatuur voorgesteld wordt- blikrichting niet gerelateerd is aan specifieke gebaren, maar wel aan de methode van het tonen (i.e., depicting). De verschillende studies in dit proefschrift ondersteunen de idee dat gebarentalen heterogene, semiotisch diverse communicatiesystemen zijn, dat blikrichting best bestudeerd wordt in relatie tot de acties die een gebaarder bewerkstelligt. Bovendien worden sterk gelijkaardige patronen in bestaande studies naar verschillende gesproken talen beschreven. Op die manier wil dit proefschrift ook oproepen om het multimodale karakter van communicatie (gesproken en gebarencommunicatie) in parallele corpora te bestuderen. 

 

Datum:1 okt 2016  →  29 okt 2020
Trefwoorden:Conversation Analysis, Multimodality, Sign Linguistics, Turn management, Mobile eye- tracking, Gaze behaviour
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:PhD project